Musi być do wyboru. Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło. To łatwe, niemożliwe, tr... [...]

Kilka dobrych lat temu nasz dyro obwieścił nam radośnie, że w następnym tygodniu dla działu marketi... [...]